Venku

Pancéřové zvony

Dva krajní pro lehké kulomety a prostřední pro těžký kulomet.

U vchodu

Střílny, granáťák, mříže....

Před střílnami

Diamanťák, střílny a tak....