Vstupní chodba a střílna

půdorys - vchod

Vchodová střílnaVchodová střílnaVstupní chodbička objektu je dvakrát zalomená, aby nebylo možné střílet do nitra srubu. Je uzavřena dvěma plechovými silnostěnnými a plynotěsnými dveřmi, při provozu vnitřní ventilace tak sloužila i jako přechodová chodbička, aby nebyl narušen přetlak uvnitř objektu. Nasávání vzduchu do ventilace objektu probíhá z prostoru vstupní chodbičky před prvními dveřmi.

Prostor pro obsluhu vchodu sloužil zároveň v případě potřeby jako prostor pro střelce z vchodové střílny. Ta postrádala lafetaci a byla určena pro střelbu jakoukoliv ruční zbraní. Sloužila výhradně na ochranu vchodu samotného.