U levého zvonu

půdorys - u levého zvonu

Levé křídloLevé křídloProstor na konci chodby v levém ochranném křídle - zde na vnitřní straně týlové stěny jsou umístěna některá důležitá zařízení. Mezi ně patří hlavně ruční ventilátor pro nucený odtah zkaženého vzduchu (zplodiny střelby) z levého zvonu a výsuvný stěnový periskop k pozorování dna diamantového příkopu a předpolí. Uprostřed stěny je jedna ze čtyř střílen srubu pro lehký kulomet - tento postřeloval prostor před hlavními střílnami. Hned vedle střílny je plechová krabice s petrolejovým vařičem, kde si posádka ohřívala stravu, a také granátový skluz ústící ven do diamantového příkopu.