Místnost telefonisty

půdorys - telefonista

Místnost telefonisty - malá místnůstka určená pro telefonistu a jeho přístroje. Pomocí vnější podzemní telefonní sítě bylo možné navázat spojení s ostatními objekty linie. Telefonní spojení bylo zajištěno také mezi jednotlivými místnostmi uvnitř srubu.