Horní patro

Vstupní chodba a střílna

půdorys - vchod

Vchodová střílnaVchodová střílnaVstupní chodbička objektu je dvakrát zalomená, aby nebylo možné střílet do nitra srubu. Je uzavřena dvěma plechovými silnostěnnými a plynotěsnými dveřmi, při provozu vnitřní ventilace tak sloužila i jako přechodová chodbička, aby nebyl narušen přetlak uvnitř objektu. Nasávání vzduchu do ventilace objektu probíhá z prostoru vstupní chodbičky před prvními dveřmi.

Střelecká místnost

půdorys - kasemata

Jinej kanon ted nemamJinej kanon ted nemamVe střeleckých místnostech (kasematách) srubu se nacházela hlavní výzbroj. Ve srubu K5 to byl protitankový kanón vz. 36 ráže 47 mm spřažený s těžkým kulometem vz. 37 (zbraň L1) a dva těžké pevnostní kulomety vz. 37 umístěné ve společné lafetě (zbraň M). Všechny zbraně v opevnění se uchycovaly do speciálních lafet. Díky tomu jejich ovládání bylo snadné a přesnost a účinnost střelby vynikající. Prázdné nábojnice se odváděly mimo místnost - ven do tzv. diamantového příkopu. V kasematě je ještě jedna střílna. Do ní se v případě potřeby uchycoval lehký kulomet vz. 26 (zbraň N) určený k postřelování prostoru před vchodem srubu a obvodových překážek v týlu objektu.

U levého zvonu

půdorys - u levého zvonu

Levé křídloLevé křídloProstor na konci chodby v levém ochranném křídle - zde na vnitřní straně týlové stěny jsou umístěna některá důležitá zařízení. Mezi ně patří hlavně ruční ventilátor pro nucený odtah zkaženého vzduchu (zplodiny střelby) z levého zvonu a výsuvný stěnový periskop k pozorování dna diamantového příkopu a předpolí. Uprostřed stěny je jedna ze čtyř střílen srubu pro lehký kulomet - tento postřeloval prostor před hlavními střílnami.

Levý zvon

půdorys - levý zvon

Pěkně zblízkaPěkně zblízkaPancéřové zvony srubu - zvony sloužily k pozorování okolí objektu. Pouze v případě, že nepřítel pronikl blízko ke srubu, posloužily k obraně zbraně zde připravené. K pozorování okolí se používal výsuvný, otočný a 4x zvětšující periskop umístěný v jeho temeni. Pozorovalo se také skrz průzory ve vyjímatelných pozorovacích vložkách umístěných ve střílnách zvonů. V případě potřeby se vložka vyndala a nahradila jinou, ve které byl zalafetovaný lehký kulomet. Munici nahoru do zvonu dopravoval jednoduchý ruční výtah.

Stanoviště velitele

půdorys - velitel

Místnost velitele (velitel měl k dispozici samostatnou místnost). V jeho ubikaci byla postel, stůl, skříň a telefon. Se svým sousedem - telefonistou - se mohl dorozumívat přes malé okénko ve zdi.

Místnost telefonisty

půdorys - telefonista

Místnost telefonisty - malá místnůstka určená pro telefonistu a jeho přístroje. Pomocí vnější podzemní telefonní sítě bylo možné navázat spojení s ostatními objekty linie. Telefonní spojení bylo zajištěno také mezi jednotlivými místnostmi uvnitř srubu.

Ubikace poddůstojníků

půdorys - poddůstojníci

Ubikace poddůstojníků - poddůstojníci spali od ostatního mužstva odděleně. Konkrétně zde byly umístěny dvě patrové dvojpostele. Svým vybavením se ovšem místnost od ubikací mužstva nijak zvlášť nelišila.

Prostřední zvon

půdorys - prostřední zvon

Pancéřové zvony srubu - zvony sloužily k pozorování okolí objektu. Pouze v případě, že nepřítel pronikl blízko ke srubu, posloužily k obraně zbraně zde připravené. K pozorování okolí se používal výsuvný, otočný a 4x zvětšující periskop umístěný v jeho temeni. Pozorovalo se také skrz průzory ve vyjímatelných pozorovacích vložkách umístěných ve střílnách zvonů. V případě potřeby se vložka vyndala a nahradila jinou, ve které byl zalafetovaný kulomet. Munici nahoru do zvonu dopravoval jednoduchý ruční výtah. Hlavní úkol pozorovatele spočíval v řízení palby hlavních zbraní srubu.