Zemní telegrafie

půdorys - telegrafie

Stanoviště zemní telegrafie - zemní telegraf je zařízení, které zajišťovalo bezdrátové spojení srubu těžkého opevnění. Pracoval na principu elektromagnetických impulsů přenášených půdou s maximálním dosahem 2 km. Přístroj obsluhoval jeden muž a k dispozici měl v místnosti lůžko.