Studna s čerpadlem

půdorys - čerpadlo

Studna srubu K-S 5 je vrtaná a díky tomu, že někdo neznámý kdysi zakryl vrt kusem plechu a tím jej ochránil před zasypáním, dodnes provozuschopná. Její hloubka dle měření v roce 1994 - 28 metrů. Ze studny se voda čerpala motorovým čerpadlem do nádrží nad schody a odtud potom stékala samospádem k místům spotřeby.