Strojovna

půdorys - strojovna

Strojovna srubu - dieselagregát 3F10 ve srubu K-S 5 byl umístěn na betonovém podstavci uprostřed místnosti. Tento agregát poháněný dieselovým motorem představoval jediný zdroj elektřiny potřebný hlavně pro pohon elektromotoru ventilátoru a vodního čerpadla (i když všechna tato zařízení byla uzpůsobena pro nouzový ruční pohon). Elektřinou se také svítilo - chodby slabě osvětlovaly 15W žárovky. Pouze u velitele, zbraní a ve strojovně se instalovaly žárovky 25W. V místnosti se nacházel také ventilátor, který odtud, stejně jako ze sousedního skladu pohonných hmot, odsával výpary z nafty a oleje.