Filtrovna

půdorys - filtrovna

Filtrovna pěchotního srubu měla důležitou funkci. Zajišťovala neustálý přísun čerstvého vzduchu životně důležitého pro posádku, zvláště obsluhu zbraní. Samotná filtrovna, jako nepochybně nejdůležitější prvek, byla pouze součástí filtroventilačního systému. Hlavním ůkolem filtroventilace bylo neustálé udržování přetlaku uvnitř srubu. Přetlak zabraňoval vniknutí otravných látek dovnitř a zároveň vypuzoval ven zplodiny střelby vlastních zbraní. Z pancéřových zvonů, strojovny a skladu pohonných hmot mohly navíc v případě potřeby zplodiny odsávat exhaustory (malé odtahové ventilátory). Zbraně objektu K-S 5 potřebovaly každou hodinu dodat 2000 m3 čerstvého vzduchu. Srub K-S 5 postavený v roce 1936 má filtroventilační systém proveden podle "starého" způsobu, který se vyznačuje velkým nasávacím otvorem a mnoha samostatnými výduchy v týlových stěnách. Vzduch se nasával otvorem ve vstupní chodbičce objektu. Jeho důmyslné umístění zabraňovalo přímému postřelování a železná mřížka ho chránila i proti náhodným střepinám. Odtud byl vzduch veden do filtrovny v dolním patře. Zde se pomocí 3 protiprašných filtrů nejprve zbavoval mechanických nečistot a potom se celý systém větvil. Záleželo na tom, zda byl nasávaný vzduch čistý nebo zamořený bojovými plyny.