Dolní patro

WC a umývárna

půdorys - umývárna

Umývárny, WC a nádrže na vodu - Srub K-S 5 měl kabinky se dvěma splachovacími záchody. Odpad odtud - a od umyvadel - stékal do jímky OMS umístěné pod nimi. Jímka OMS pracovala jako štěrbinová čistička a odpad se zde biologicky rozkládal. Částečně vyčištěná voda odtékala potrubím. Jeho ústí na zemský povrch u paty záhozu chránila "žabí klapka". Při procesu vyhnívání také vznikal bioplyn, který se odváděl speciálním potrubím pryč z objektu. Kal, usazující se v jímce, se jednou za čas odčerpával.

Sklad proviantu

půdorys - proviant

Sklad proviantu a potravin pro posádku - v místnůstce byly uskladněny potraviny pro případ boje. Posádce měly vystačit na 14 dnů. Co měli vojáci přichystáno k jídlu? Základem stravy na každý den byla jedna polévková a jedna masitá konzerva a k tomu 500 g sucharového chleba. Vojáci fasovali i 0,5 cl rumu a 50 g čokolády. Ve skladu měli také cigarety. Mužstvo dostávalo na den 20 ks cigaret Zora, důstojníci 20 ks cigaret Egypt.
Pro představu - sklad obsahoval celkem např. 120 kg tvrdého salámu, 100 kg sucharů, 24 kg čokolády, 26 kg sušeného ovoce, 7650 ks cigaret, 24 litrů rumu, 29 kg cukru, 120 kg slaniny,...

Filtrovna

půdorys - filtrovna

Filtrovna pěchotního srubu měla důležitou funkci. Zajišťovala neustálý přísun čerstvého vzduchu životně důležitého pro posádku, zvláště obsluhu zbraní. Samotná filtrovna, jako nepochybně nejdůležitější prvek, byla pouze součástí filtroventilačního systému. Hlavním ůkolem filtroventilace bylo neustálé udržování přetlaku uvnitř srubu. Přetlak zabraňoval vniknutí otravných látek dovnitř a zároveň vypuzoval ven zplodiny střelby vlastních zbraní. Z pancéřových zvonů, strojovny a skladu pohonných hmot mohly navíc v případě potřeby zplodiny odsávat exhaustory (malé odtahové ventilátory). Zbraně objektu K-S 5 potřebovaly každou hodinu dodat 2000 m3 čerstvého vzduchu.

Studna s čerpadlem

půdorys - čerpadlo

Studna srubu K-S 5 je vrtaná a díky tomu, že někdo neznámý kdysi zakryl vrt kusem plechu a tím jej ochránil před zasypáním, dodnes provozuschopná. Její hloubka dle měření v roce 1994 - 28 metrů. Ze studny se voda čerpala motorovým čerpadlem do nádrží nad schody a odtud potom stékala samospádem k místům spotřeby.

Strojovna

půdorys - strojovna

Strojovna srubu - dieselagregát 3F10 ve srubu K-S 5 byl umístěn na betonovém podstavci uprostřed místnosti. Tento agregát poháněný dieselovým motorem představoval jediný zdroj elektřiny potřebný hlavně pro pohon elektromotoru ventilátoru a vodního čerpadla (i když všechna tato zařízení byla uzpůsobena pro nouzový ruční pohon). Elektřinou se také svítilo - chodby slabě osvětlovaly 15W žárovky. Pouze u velitele, zbraní a ve strojovně se instalovaly žárovky 25W. V místnosti se nacházel také ventilátor, který odtud, stejně jako ze sousedního skladu pohonných hmot, odsával výpary z nafty a oleje.

Ubikace

půdorys - ubikace

Ubikace pro posádku - ve srubu sloužilo 37 vojáků 11. roty 6. hraničářského pluku. K dispozici měli dvoupatrové postele, na kterých se při odpočinku střídali, protože polovina z nich měla odpočívat, druhá polovina bojovat.

Zemní telegrafie

půdorys - telegrafie

Stanoviště zemní telegrafie - zemní telegraf je zařízení, které zajišťovalo bezdrátové spojení srubu těžkého opevnění. Pracoval na principu elektromagnetických impulsů přenášených půdou s maximálním dosahem 2 km. Přístroj obsluhoval jeden muž a k dispozici měl v místnosti lůžko.