Nová ventilace osazena

Osazování ventilaceOsazování ventilaceSpolečnými silami Jirky a Radkyse byla v sobotu 19. 7. osazena podstatná část ventilace spodního patra.

Díky dotaci Olomouckého kraje mohla být v letošním roce rekonstruována další podstatná část technického vybavení objektu - ventilační rozvody v dolním patře. Jde o práce navazující na loňskou obnovu ventilačního potrubí v horním patře, kterou Olomoucký kraj také podpořil.

Rozsah letošních prací pokryje téměř celé dolní patro: jedná se zejména o páteřní potrubí vedoucí z filtrovny chodbou dolního patra do ubikací a dále do horního patra do prostoru pod levý zvon, s odbočkou do strojovny a místnosti zemního telegrafu. Samostatnou část tvoří přívod čerstvého vzduchu k místnosti umývárny a WC.

Po dokončení této fáze bude v dolním patře chybět již jen odvětrání strojovny a kompletní filtrovna.