2007

Dokončení vodoinstalace - vodu čerpáme originálním čerpadlem do spotřební nádrže, použitelný je též mycí žlab jehož odpad je vyveden do revizní šachty. Byla osazena zbývající ventilace v horním patře.

Ventilace horního patra

Letošního roku se K5 dočkala dalšího rozšíření ventilace v horním patře. Dosud byly hotové ventilační rozvody pouze v levé střelecké místnosti.

Dokončení vodoinstalace

Předchozího roku se nad studnou podařilo nainstalovat kompletně funkční repasované čerpadlo Buldog firmy Kunz z Hranic na Moravě. Zpočátku jsme čerpali hadicí vodu do kanálku u zdi na chodbě, ale je jasné, že toto není řešení hodné funkčního čerpadla. Zároveň byly v umývárně nainstalovány nádrže na vodu. Jediné, co dosud chybělo, bylo potrubí spojující tyto dva konce. Potrubí začala původně instalovat výkonná klubová parta z Chlumce, ale nakonec bylo dokončeno firmou. Na konci celého snažení byl nový zážitek, když jsme na podzim při akci Oživený bunkr začali čerpat vodu a v dolním patře se začalo rozléhat neznámé hučení, to jak voda proudila v umývárně do nádrží.