O klubu

Logo KVH Kralka

Klub vojenské historie Kralka, občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., vznikl 22. 5. 1994 a v současné době je provozovatelem muzea v pěchotním srubu K-S 5 "U Potoka". Název Kralka je odvozen z původně uvažovaného názvu Kraličtí kanóni.

KVH Kralka při podzimní schůzi 1998KVH Kralka při podzimní schůzi 1998

V době svého založení měl klub 11 členů a tento stav se do dnešních dnů zvýšil na 22. Věkový průměr v době založení činil 18 let, nejstaršímu členovi v té době bylo 21 let. Členové Kralky pocházejí z různých koutů naší krásné země - z Ústí nad Orlicí, Brna, Přelouče, Kolína, Prahy , Chvaletic, Solenic, Olomouce, Dolní Lipky... V roce 1994 bylo 10 z jedenácti členů klubu studujících. Tento poměr se však do dnešních dnů změnil.

1994 - Základ klubu1994 - Základ klubuČlenem klubu se může stát prakticky kdokoliv, kdo bude nejméně rok aktivně působit na muzeu K5. Aktivní působení znamená především provádění návštěvníků a výpomoc při budování expozic. Veškerá činnost členů je dobrovolná a bezplatná.

Základní údaje:
IČO: 60159294, DIČ: 250-60159294,
sídlo Dlouhá 1635, Kuřim, 664 34
ID datové schránky KVH Kralka: ri9tdmg
 

Hlavní činnost klubu spočívá v rekonstrukci pěchotního srubu K-S 5, jeho uvádění do stavu z roku 1938 a budování expozic s tématikou především předválečných opevnění. Především pak československého. S tím souvisí i průvodcovská činnost v tomto objektu.

Věkový průměr v době založení byl pod dvaceti...Věkový průměr v době založení byl hluboko pod dvaceti roky...Kromě toho se klub účastní aktivit pořádaných Sdružením pevnostních muzeí ČR, jehož je členem.
Na jaře 2000 to například byla exkurze ve veřejnosti nepřístupných prostorách nedokončeného podzemí dělostřelecké tvrze Stachelberg u Trutnova.
Nedílnou součástí činnosti klubu jsou i samostatné terénní poznávací akce, jako jsou zájezdy na opevnění.
A protože většina členů klubu už viděla prakticky všechny přístupné objekty československého těžkého opevnění, jsou to nezřídka zájezdy do zahraničí. Oblíbeným cílem bývá francouzská Maginotova linie, či pevnostní systémy v sousedním Polsku.