KVH Kralka

O klubu

Logo KVH Kralka

Klub vojenské historie Kralka, občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., vznikl 22. 5. 1994 a v současné době je provozovatelem muzea v pěchotním srubu K-S 5 "U Potoka". Název Kralka je odvozen z původně uvažovaného názvu Kraličtí kanóni.

KVH Kralka při podzimní schůzi 1998KVH Kralka při podzimní schůzi 1998

V době svého založení měl klub 11 členů a tento stav se do dnešních dnů zvýšil na 22. Věkový průměr v době založení činil 18 let, nejstaršímu členovi v té době bylo 21 let. Členové Kralky pocházejí z různých koutů naší krásné země - z Ústí nad Orlicí, Brna, Přelouče, Kolína, Prahy , Chvaletic, Solenic, Olomouce, Dolní Lipky... V roce 1994 bylo 10 z jedenácti členů klubu studujících. Tento poměr se však do dnešních dnů změnil.

Sponzoři

Olomoucký kraj
Provoz a rekonstrukci muzea podporuje
Olomoucký kraj

S propagací nám pomáhá
Tiskárna Grafico, Opava

Na dovezení protitankového kanónu L1 se podíleli:

Hlavní partner projektu:
ŠKODAEXPORT, a.s., Praha
který poskytl neocenitelnou pomoc při vyřizování administrativních a legislativních náležitostí spojených s dovozem kanónu.

Ze života klubu

Den před Silvestrem 1999 u pramene Moravy na Králickém Sněžníku.Den před Silvestrem 1999 u pramene Moravy na Králickém Sněžníku.K tomu, abychom byli schopni rekontstruovat bunkr, musíme být samozřejmě zavylí bunkrologové. Nicméně život se neskládá jenom z budování muzea, případně bunkrologie (i když mnohé naše neformální akce s ní tak nějak souvisí). Tato stránka doufá ukázat, že i členové KVH Kralka jsou vlastně docela normální lidé...

Silvestra 1999 trávil klub na K-S 5. A protože nejsme žádní peciválové, ale v té době ještě s chutí do hodnotných sportovních výkonů, vyráželi jsme různě na běžky do okolí. A nebo - pěšky noční výstup na Kralický Sněžník pod krycím názvem východ slunce. Vše šlo podle plánu až do poloviny výstupu, kdy se krásná měsíčná obloha zatáhla a pak už byla jen mlha a sychravo... Nejvyšší čas pro návrat do tepla K5ky.

Členové klubu

Nebylo by možné rekonstruovat pěchotní srub, kdyby neexistovala parta lidí, kteří jsou tomuto ochotni věnovat svůj čas, kteří jsou schopni vzájemně se domluvit. Jistě, lze postupovat i formou zadávání zakázek externím firmám. Tímto finančně náročnějším způsobem se leckdy docílí větší kvality. Na druhou stranu, zmizel by tím pocit, že jsme to všechno dokázali vlastníma rukama. A nedokázali bychom to, kdybychom nebyli tak dobrá parta. Čímž se kruh uzavřel.

A kdože je ta parta na K-S 5?