Rekonstrukce v roce 2009

Pozvánka na pracovní akce

V letošním roce uplyne 15 let od doby, kdy bylo v naší K-S 5 otevřeno muzeum. Během této doby bylo vykonáno mnoho práce, ale poslední velká stavební akce - obnova pravého ochranného křídla a pancéřového zvonu - nás teprve čeká.

Díky vyjasnění majetkových záležitostí a finančnímu příspěvku Olomouckého kraje je cílem letošních prací na K-S 5 právě rekonstrukce pravého zvonu.

Oba zvony, které již na K-5 jsou, by nebylo možno postavit bez pomoci příznivců a přátel z ostatních pevnostních muzeí i z řad návštěvníků. Proto i tentokrát uvítáme pomoc každého, kdo by chtěl přispět ke zdaru této akce. Přivítáme jak pracovité ruce na některé z vyhlášených brigád, tak jakýkoliv finanční příspěvek.

V případě zájmu o pomoc nás prosím kontaktujte - viz sekce Kontakty.

Prohlédněte si pozvánku a termíny jednotlivých brigád.