Otevírání sezóny 2020 - aktualizace

94335125_10156921041981361_988710679949082624_o.jpg

Otevíráme na prázdniny a to konkrétně 1. července. Více informací - otevírací doba a vstupné

Vážení příznivci našeho muzea, návštěvníci, po dlouhých interních debatách jsme dospěli k tomu, že za současných podmínek nejsme schopni provozovat muzeum tak, jak jsme byli doposud zvyklí.
Povinné dvoumetrové rozestupy mezi návštěvníky jsou při klasických prohlídkách nerealizovatelné.
Z důvodů, které nám přikazuje současná legislativa, přechází pro tuto sezónu naše muzeum na odlišný systém prohlídek.
Abychom však vše připravili a odladili ke spokojenosti všech (nás i Vás), rozhodli jsme se, že v měsíci červnu zůstává objekt pro návštěvníky nepřístupný.

Do té doby pro Vás připravíme nový koncept prohlídek a především jedno velké překvapení, na které se už velmi těšíme.

 

 

Původní text z konce dubna:
Vážení návštěvníci,
vzhledem k tomu, že se situace v naší vlasti začíná obracet správným směrem, rozhodli jsme se zveřejnit informace k začátku letošní sezóny.
Muzeum můžeme otevřít za dvou podmínek, které musí být obě zcela splněny.

Zaprvé to nebude odporovat platné legislativě. V současném výhledu Vlády ČR se otevření muzeí přesunulo na 11.5. Je však potřeba dodat, že toto je pouze prognóza, která se může upravovat oběma směry dle vývoje počtu nakažených.
Zadruhé je potřeba dokončit všechny rekonstrukce a uvést bunkr do provozuschopného stavu. Přes zimu jsme pro Vás připravili několik vylepšení a jeden poměrně velký stavební zásah. Práce jsme však byli nuceni na čas zastavit, takže tyto víkendy vyžíváme k jejich finalizaci.

Z uvedeného nám vyplývá, že prvním dnem, kdy bychom chtěli otevřít bude sobota 6. června. Do té doby nás na objektu sice potkáte, ale nebudeme se Vám moci věnovat. Respektujte to prosím.

Dále je potřeba doplnit, že pokud Vláda dovolí muzea otevřít, bude potřeba dodržovat předepsaná hygienická pravidla. Ta v současné době neznáme, ale před začátkem sezóny je určitě zveřejníme.
Dá se předpokládat např. nošení roušek či maximální velikost jedné skupiny, která do objektu bude vpuštěna. Ve vojenském bunkru prostě budeme muset fungovat trochu jinak, jak v muzeích mezi vitrínami.

Věřte však, že pro Vaše bezpečí i bezpečí průvodců uděláme maximum. Už se na Vás velice těšíme. I pro nás už je zimní přestávka strašně dlouhá.

Tak snad 6. června nashledanou.