Opevnění, uniformy, výstroj a výzbroj domorodců na pustém ostrově

Je možné, aby obyvatelé zapomenutého ostrova kdesi uprostřed Tichomoří měli vybudované opevnění a používali stejné uniformy, zbraně a výstroj jako naši četníci, financové či vojáci za první republiky? A je možné, aby jeden z domorodců byl členem Klubu vojenské historie Kralka? Pokud jste si na obě předchozí otázky odpověděli ano, pak jste odpověděli správně…

Období prázdnin znamená pro děti volno od školy a většinou také účast na letních táborech. Jedním z takových je i tábor Bunkrák (www.bunkrak.cz), kam byl KVH Kralka pozván k prezentaci historických zbraní a uniforem ozbrojených sborů. Přednáška byla začleněna do celotáborové hry s tématem ztroskotání na pustém ostrově, tomu bylo třeba upravit i úvod a roli přednášejícího.

Vlastní prezentace byla rozdělena na dvě části: nejdříve proběhla přednáška o jednotlivých bezpečnostních sborech, jejich uniformách a používané výzbroji a výstroji, poté si děti mohly vystavené předměty vyzkoušet, obléci si uniformy či potěžkat některou ze zbraní. Jako tradičně byl největší zájem o plynovou masku, ale také kulomety a šavle byly v neustálém obležení. Na závěr děti dostaly propagační pohlednice muzea K-S 5 a s očima svítícíma nadšením odcházely po příjemně strávených dvou hodinách k dalšímu zaměstnání.

Podobnými akcemi se snaží KVH Kralka naplňovat své předsevzetí k propagaci historie první republiky a jak je vidět, zájem z řad různých věkových kategorií je stále obrovský.