Ohlédnutí za rokem 2012

Práce na střeše

Drobné ohlédnutí za rokem 2012

„Podej mi kýbl s vodou, práší se tu.“ Oči všech přítomných se obrátily na kolegu, který tato rouhačská slova pronesl. „Tak my se tady dřeme s izolací, snažíme se dostat vodu ven z bunkru a ty ji sem chceš naopak nosit?“ zlostně zavrčela postava stojící nejblíže viníkovi. I když všichni museli uznat, že se po položení izolace střechy klima v bunkru změnilo a opravdu je v místnostech tak sucho, až škrábe v krku, nikoho nenapadlo požadovaný kýbl s vodou přinést.

Ano, rok 2012 přinesl mnoho změn, které naši „Kačenku“ zase posunuly o notný kus dál v rekonstrukci. Už v březnu vzrušila Klub zpráva, že byl podpořen projekt, se kterým jsme bojovali o dotaci u MAS Horní Pomoraví. To ale také znamenalo, že je třeba se s vervou pustit do jeho realizace, protože práce bylo naplánováno hodně, ale vyměřeného času málo. Projekt zasáhl téměř do každé místnosti srubu a do každé činnosti, kterou v muzeu vykonáváme.

Zcela zásadní prací bylo položení nové izolace proti zatékání vody skrz střechu. Stropní deska byla při trhání zvonů v 50. letech minulého století velmi poškozena, zejména u prostředního zvonu, kde síla výbuchu šla z větší části pod betonový nálitek chránící zvon z týlu, tedy přímo do středu stropní desky. Před položením vlastní izolace bylo třeba střechu připravit: hned na jaře došlo k odstranění betonového potěru a vyrovnání povrchu. Poté se však kvůli liknavosti původně nasmlouvané stavební firmy práce až do srpna zastavily a vzrůstalo napětí v klubu. Oživení přišlo až s novou firmou, která se k celé věci postavila naprosto profesionálně. Ve čtvrtek byla s firmou dohodnuta spolupráce, během narychlo svolané víkendové brigády byly odstraněny a následně opět vybetonovány zvětralé části okraje střechy, a hned následující den po dokončení přípravy nastoupila firma, která do konce týdne izolaci položila.
Zlepšená situace v interiéru srubu hned vedla některé členy klubu k návrhu, aby do tradiční vzpomínkové akce na konci září bylo zařazeno i nostalgické rozlévání vody po objektu vodu, ten ale zatím nebyl přijat, tak snad příští rok…

Dalším důležitým krokem v rekonstrukci byla výroba hlavního ventilátoru do filtrovny a zprovoznění ventilačního systému objektu. Již dříve byly v horním a dolním patře osazeny části ventilačních rozvodů, které však zatím nebyly propojeny v jeden funkční celek. To se v loňském roce podařilo a nyní můžeme větrat dle libosti. Až budete vcházet do objektu kolem nasávacího otvoru ventilace ve vstupní chodbičce, držte si čepice a papírové bankovky, mohli by skončit v protiprachovém filtru, odkud je pravidelně vysypáváme…
Součástí doplnění ventilačního systému byla i výroba dvou ručních ventilátorů pro odsávání vzduchu z levého a prostředního zvonu a motorického ventilátoru do strojovny. Až na chybějící drobnosti v pravé části objektu a filtrů ve filtrovně je tedy ventilační systém zrekonstruován do toho stavu, v jakém se nacházel v roce 1938.

Při popisu novinek ještě zůstaneme uvnitř objektu. Expozice ve střelecké místnosti byla doplněna kulometem vz. 37 s originální pevnostní hlavní a 17ti kusy nábojových schránek. V místnosti telefonisty a v ubikacích poddůstojníků se objevil nový kovový nábytek vyrobený dle původních archivních podkladů. Zejména nové postele mají tu výhodu, že se dají použít pro ubytování členů osádky i návštěvníků při větších akcích. V ubikacích také přibyly nové přilby vz. 32, které patřily k výstroji osádky. Ve strojovně se nyní skví nové soustrojí pro výrobu elektřiny Škoda 2S110: jeden ze dvou typů soustrojí skutečně užívaných v pevnostech. Vše jmenované je nyní chráněno novými železnými dveřmi osazenými ve vstupu do objektu, které byly také vyrobeny přesně dle původních archivních výkresů

Nezapomněli jsme však ani na návštěvníky a jejich pohodlí. Před levou částí objektu jsou osazeny nové lavičky pro odpočinek a čekání na prohlídku snad zpříjemní informační cedule s informacemi o politické situaci Československé republiky ve 30. letech, o bezpečnostních sborech, opevnění a o rekonstrukci naší „Kačenky“. Komu by nestačily informace na místě, může si koupit novou brožurku a číst si v ní večer před spaním.

I když nebyla realizace zcela bez problémů a například jsme museli „za pochodu“ změnit realizační firmu dodávající izolaci střechy, podařilo se celý projekt dovést k úspěšnému konci. Několik členů klubu se po odevzdání všech potřebných dokladů a faktur sice nechalo slyšet, že chce „alespoň rok mít od všech projektů pokoj“, přesto i na letošní rok už chystají řadu převratných novinek. Zmiňme například kompletní rekonstrukci elektroinstalace…

Těšíme se, až se přijdete na novinky podívat a vyzkoušíte si je na vlastní kůži!