Nečekaný úspěch aprílové pracovní akce

Trhliny u levého zvonu

Letošní první pracovní akce skončila nečekaným úspěchem. Podařilo se bezezbytku splnit plán – připravit střechu na položení nové izolace proti vodě, a navíc i téměř dokončit interiér pravého zvonu. Pověstnou třešničkou na dortu bylo zapojení čerpadla vody na elektrický pohon a jeho uvedení v chod.

Za slunného sobotního počasí jsme zahájili přípravu akce, která zásadně zlepší podmínky v expozicích i v zázemí muzea – izolace střechy proti zatékající vodě. Ta po trhání zvonů v 50. letech 20. století připomíná spíše cedník a vlhkost v interiéru poškozuje všechny předměty. Doufáme, že nás nová izolace těchto nepříjemných důsledků dlouhodobého chátrání objektu zbaví.
V rámci přípravy bylo třeba střechu zbavit vrstvy původního betonového potěru kryjícího starou asfaltovou izolaci. Ač byla tato činnost původně plánována na dva pracovní víkendy, podařilo se ji díky pracovnímu úsilí jak členů, tak nečlenů klubu zvládnout za jeden jediný den. Nejeden brigádník jistě cítil následky těžké fyzické práce ještě po několik dní, ale s pocitem dobře vykonané práce se fyzické útrapy snášejí lépe.

Péčí Radka a Jirky také pokračovaly práce v šachtě pravého zvonu pro lehký kulomet, kde byla téměř dokončena finální omítka a mnoho nechybí k tomu, abychom mohli návštěvníkům prezentovat hotový interiér našeho nejpovedenějšího zvonu.

Sobota skončila naprosto neočekávaným a proto i dvojnásob ceněným překvapením. Po celém dni stráveném v bunkru nás Kryštof vítězoslavně pozval na ukázku chodu čerpadla poháněného poprvé od jeho vystavení na K-S 5 elektrickou silou. Tímto byla završena rekonstrukce čerpadla započatá v roce 2005 ve společnosti Sigma Hranice. Jeden z našich nejcennějších exponátů tak můžeme předvádět v plném chodu.

Nezbývá než doufat, že další pracovní brigáda ve dnech 25. – 26. května přinese stejné nebo i větší pokroky v budování muzea jako brigáda dubnová. Přijeďte i vy přiložit ruku k dílu a prožít víkend na čerstvém horském vzduchu!

FOTOGALERIE ZDE: 
Příprava střechy na izolaci