Mnichovská dohoda byla podepsána před 75 lety

V noci z 29. na 30. září 1938 byla v Mnichově zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie podepsána dohoda nařizující Československu odevzdat německé Říši území s více než 50% německého obyvatelstva a následně také vyřešit otázku dalších národnostních menšin v Československu. Naše vláda se rozhodla tento diktát přijmout, což znamenalo konec První republiky, zastavení výstavby opevnění a trauma na desítky následujících let. To vše jsou informace, které jsou zájemcům o historii naší republiky celkem známé a je možno se o nich dočíst v každé slušné publikaci o opevnění. Méně je však známo, co přesně dohoda obsahovala, jaké další důsledky z ní vyplývaly a kde v současnosti lze nalézt originály této dohody. Pro zajímavost zde odpovězme na poslední otázku.

Mnichovská dohoda byla podepsána ve čtyřech originálech dle jazyků jednotlivých signatářů. Zatímco německá a italská verze se v dnešní době nalézají v archivech ministerstev zahraničí příslušných zemí, francouzský a britský originál tam nenalezneme. Francouzská verze se ztratila ve víru válečných událostí, kdy po porážce země část archivů byla převážena do Německa (na konci 2. světové války pak zase zpět), zajímavější je však osud verze britské: tu zástupce Velké Británie premiér Neville Chamberlain při odjezdu v Mnichově zapomněl, což britská diplomacie zjistila až v prosinci 1938. Následná vyjednávání s Německem o vyzvednutí smlouvy byla neúspěšná, takže anglická dohoda se dodnes nachází v Německu. To jen dokresluje, jaký význam Chamberlain dohodě přikládal a nakolik mu na Československu záleželo.

Na konec jen dodejme, že za neplatnou smlouvu prohlásila Velká Británie 5. srpna 1942, Francie 29. září 1942, Itálie 26. září 1944 a Německo až v roce 1973.

Volně zpracováno podle informací doc. PhDr. Jana Němečka, DrSc. z Historického ústavu AV ČR uvedených ve vysílání BBC dne 30. září 2013.