KVH Kralka získal pěchotní srub K-S 5 "U potoka" do vlastnictví

Logo KVH Kralka

Po dlouhých 15ti letech od otevření muzea se podařilo dořešit majetkoprávní záležitosti a získat do vlastnictví expoziční objekt K-S 5 "U potoka". Několikaleté jednání s Ministerstvem obrany, které vedl předseda Mgr. Tomáš Šetina, přineslo ovoce v podobě převodu srubu na náš klub. Jsme jedním ze tří muzeí, kterým byl převeden objekt do vlastnictví. KVH Kralka velmi děkuje Ministerstvu obrany za vstřícnost, s jakou přistoupilo k řešení této otázky.

Nyní je možno přistoupit k rekonstrukčním pracem, které pro finanční náročnost a dosavadní nejistou situaci byly odkládány. Jde hlavně o izolaci stropní desky, stavba makety pravého zvonu a zřízení elektrické přípojky.

Pokud by mohl být někdo z návštěvníků našich stránek ve zmíněných činnostech nápomocen nebo by mohl (alespoň částečně) práce sponzorovat, budeme vděčni, když se nám ozve.
Děkujeme.