Stavba objektu

1938 - Strážný na hlídce1938 - Strážný na hlídcePostup stavebních prací můžeme u srubu K-S 5 sledovat zejména v rámci výstavby podúseku Červený Potok. Úplně první práce v podobě průzkumných sondáží provedla firma Ing. V. Reichl z Hradce Králové. Sondu na srubu K-S 5 vykopali dva dělníci v období od 20. do 24. 9. 1935. Následovalo přesné vytýčení objektů, které v úseku Červený Potok vykonali ve dnech 12. a 13. 12. 1935 pracovníci ŽSV III pplk. pěch. Malec, pplk. žen. Kučera a kpt. žen. Hlavsa. Přes zimu pak byly zpracovány jednotlivé projekty objektů. Na jaře 1936 vyhrála neveřejnou soutěž na jejich stavbu pražská firma Dr. Skorkovský, která se zavázala postavit všech 8 srubů za 250 pracovních dní za zadávací částku 6 371 078 Kč. Stavba úseku začala dne 17. 6. 1936. Z periodických hlášení o postupu prací víme, že stavba probíhala od K-S 9 ke srubu K-S 2.

1938 - Protitankové překážky u řeky Moravy1938 - Protitankové překážky u řeky MoravyK 1. 10. 1936 se pěchotní srub K-S 5 „U potoka“ nacházel na počátku výstavby. Bylo zřízeno pouze skladiště nářadí a probíhaly práce na vrtání studny. K 15. 10. 1936 se podařilo realizovat 70% ohrady staveniště, postavit kanceláře a skladiště. Studna byla vyvrtána na celkovou hloubku 31 m. Pracovníci stavební firmy odkopali vrstvu humusu a 20% výkopu stavební jámy. Dále se pracovalo na provizorní příjezdové komunikaci. O čtrnáct dní později bylo dokončeno staveniště včetně přístupové komunikace a začala stavba sil na materiál a skladiště cementu. Podařilo se zapažit studnu a provést 70% výkopových prací. K 15. 11. 1936 se podařilo dokončit výkop, provést betonovou skořápku a její izolaci. V hotových silech bylo k dispozici již 31 vagónů písku. Rovněž se uskutečnila dodávka řeziva na bednění a dělníci začali se stavbou lešení. Hlášení z 1. 12. 1936 vypovídalo o tom, že objekt byl připraven k betonáži, která začala 30. 11. 1936. V této době bylo v bednění uloženo 30% železné armatury. Na stavbu objektu dodala vojenská správa 7050 q cementu a podnikatel celkem 67 vagónů písku a 168 vagónů štěrku. Nepřetržitá betonáž skončila 6. 12. 1936 a bednění pojalo 1756 m3 železobetonu.

Pro silné mrazy se s pracemi pokračovalo pravděpodobně až v roce 1937. Na stavbu dohlížel vojenský stavební dozor pod velením kpt. žen. Adolfa Kouřila. Jako jeho podřízení pracovali npor. stav. Jan Trnka, por. pěch Ing. Václav Blažík, por. děl. Alois Linhart a des. Jan Trmota. Vysoké tempo výstavby dokazuje i příklad filtroventilačních prací, které byly svěřeny 4. 5. 1937 firmě Tresoria Praha, která je měla v celém úseku provést již za 80 dní. Také rozvody vody, elektřiny a zprovoznění agregátu se podařilo dokončit. Výzbroj zabudovali v roce 1938 montéři Škodových závodů v Plzni a Zbrojovky Brno za asistence vojáků.