Poručík pěchoty František Čech

Narodil se v italském městečku Tione. Po absolvování vojenské základní služby se rozhodl pro vojenskou kariéru a dne 30. 9. 1936 byl jako četař aspirant přijat ke studiu na vojenské akademii v Hranicích. Odtud byl jako poručík pěchoty 29. 8. 1937 přidělen k pěšímu pluku 11 „František Palacký“ v Písku. Již 2. 11. 1937 však byl vyslán do kurzu pro zvláštní účely do Jinců v Brdech. Výnosem MNO čj. 45.111 Taj.hl.št.ŘOP.1937 byl od 15. ledna 1938 přidělen k Hraničářskému pluku 6. Podle vyprávění pamětníků byl mezi mužstvem značně oblíben, což potvrzuje i velice příznivé hodnocení z kvalifikační listiny, které 30. 11. 1938 vypracoval jeho přímý nadřízený škpt. pěch. Emanuel Dvořák. Po likvidaci čs. branné moci v roce 1939 byl převeden do oboru ministerstva vnitra a jmenován zemským adjutantem v oboru živočišné produkce u okresního úřadu v Pelhřimově. Za druhé světové války se od podzimu 1944 zúčastnil odbojové činnosti na Pelhřimovsku. Po válce zůstal do roku 1954 v československé armádě. Poté pracoval jako zootechnik v JZD.