Historie

Stavba objektu

1938 - Strážný na hlídce1938 - Strážný na hlídcePostup stavebních prací můžeme u srubu K-S 5 sledovat zejména v rámci výstavby podúseku Červený Potok. Úplně první práce v podobě průzkumných sondáží provedla firma Ing. V. Reichl z Hradce Králové. Sondu na srubu K-S 5 vykopali dva dělníci v období od 20. do 24. 9. 1935. Následovalo přesné vytýčení objektů, které v úseku Červený Potok vykonali ve dnech 12. a 13. 12. 1935 pracovníci ŽSV III pplk. pěch. Malec, pplk. žen. Kučera a kpt. žen. Hlavsa. Přes zimu pak byly zpracovány jednotlivé projekty objektů. Na jaře 1936 vyhrála neveřejnou soutěž na jejich stavbu pražská firma Dr. Skorkovský, která se zavázala postavit všech 8 srubů za 250 pracovních dní za zadávací částku 6 371 078 Kč. Stavba úseku začala dne 17. 6. 1936. Z periodických hlášení o postupu prací víme, že stavba probíhala od K-S 9 ke srubu K-S 2.

Posádka v roce 1938

1938 - Hraničáří při přestávce v evakuaci1938 - Hraničáři při přestávce v evakuaciKdyž v roce 1936 začaly na Králicku vyrůstat první pevnostní stavby, vynořila se před velením armády otázka, kdo bude tyto objekty bránit a střežit před německými špiony. Zpočátku tento úkol plnily samostatné strážní roty sloučené do vyšších jednotek – strážních praporů. Tak byla k 1. 8. 1936 vytvořena v Králíkách samostatná strážní rota pod velením štábního kapitána pěchoty Emanuela Dvořáka. Od 16. 8. měla ve svém stavu 108 mužů. Dne 8. 11. 1936 došlo k založení strážního praporu č. III, jehož součástí se stala i výše zmíněná rota. Praporu velel mjr. pěchoty Jan Prágr, od 3. 2. 1937 vystřídaný mjr. pěch. Josefem Tomečkem. V organizaci služeb pak popisovaný úsek včetně tvrze Hůrka střežila 1. strážní rota (III. praporu) ubytovaná v textilní továrně firmy Walter v Králíkách. Každý srub měl u vchodu malou dřevěnou přístavbu, ve které mohli vojáci využít kamna, pryčny a také polní telefon. Vnitřek srubu byl navštěvován jen minimálně neboť tehdy postrádal jakékoliv vnitřní vybavení.

Poručík pěchoty František Čech

Narodil se v italském městečku Tione. Po absolvování vojenské základní služby se rozhodl pro vojenskou kariéru a dne 30. 9. 1936 byl jako četař aspirant přijat ke studiu na vojenské akademii v Hranicích. Odtud byl jako poručík pěchoty 29. 8. 1937 přidělen k pěšímu pluku 11 „František Palacký“ v Písku. Již 2. 11. 1937 však byl vyslán do kurzu pro zvláštní účely do Jinců v Brdech. Výnosem MNO čj. 45.111 Taj.hl.št.ŘOP.1937 byl od 15. ledna 1938 přidělen k Hraničářskému pluku 6. Podle vyprávění pamětníků byl mezi mužstvem značně oblíben, což potvrzuje i velice příznivé hodnocení z kvalifikační listiny, které 30. 11. 1938 vypracoval jeho přímý nadřízený škpt. pěch. Emanuel Dvořák. Po likvidaci čs.

Možnosti obrany srubu v roce 1938

Představme si, že nepřítel plánuje útok na srub K5. Co mohl očekávát, co si mohl dovolit, jak na to byli obránci připraveni?

Předpokládejme, že se nepřítel rozhodne projít mezi sruby. Útočné vlny pěchoty doprovázené několika tanky se vysokou rychlostí přibližují k opevněnému pásmu. Až na rachocení tankových motorů je všude zlověstný klid. První vojáci nacistického Wehrmachtu se dostávají k překážkám a vytahují nálože a nůžky, připravené k jejich odstranění. A právě nyní, když se zastaví, snese se na ně z obou stran palba z kulometných dvojčat, zatímco kanóny z kasemat plivají granáty, jež nemilosrdně trhají na kusy tanky znehybněné u překážek.

Za války

1938 - Pohle na objekt z týlu1938 - Pohled na objekt z týluBěhem okupace se ke srubu K-S 5 "U potoka" přiklonilo štěstí, jako jeden z mála objektů postavených na Králicku byl ušetřen dělostřeleckých a trhacích pokusů a válku přečkal prakticky bez poškození. Během okupace totiž pravděpodobně sloužil jako sklad a zázemí pro okupační armádu která na ostatních objektech v okolí cvičila taktiku a zkoušela dělostřelecké zbraně včetně podkaliberních střel Röchling a to jej uchránilo. Poškozeny byly pouze pancéřové zvony a to nijak dramaticky.

Po válce

Unikátní foto z léta 1979Unikátní foto z léta 1979V roce 1953 získal n.p. Kovošrot svolení k jejich vytržení a odvozu. Brzy se tak také stalo. Kovošrot přistoupil ke svému úkolu s pečlivostí sobě vlastní. Jeho zaměstnanci dokázali poškodit celý objekt nenapravitelným způsobem.