Kutálení

Kutálení

Nejdřív bylo potřeba rozsocháče přiblížit k cestě