Ale ještě tam něco zůstalo

Ale ještě tam něco zůstalo

Ale ještě tam něco zůstalo