Akce

Proběhl "Oživený bunkr 2012"

Oživený bunkr

Smutné 74. výročí podepsání Mnichovské dohody jsme si na K-S 5 připomněli již tradiční akcí „Oživený bunkr“. Během dvou dnů okolí objektu ožilo uniformami četníků, státní policie a finanční stráže na bojovém stanovišti Stráže obrany státu (SOS) a samozřejmě vojenskými uniformami osádky objektu, která předváděla obsluhu původních zbraní i technického zařízení objektu.

Oživený bunkr 2012

V letošním roce opět proběhne v muzeu K-S 5 „U potoka“ v termínu 28. -29. 9. 2012 oblíbená akce „Oživený bunkr“.

Letošní komorní provedení nabídne vojáky a četníky v dobových uniformách, vojenský tábor v okolí objektu a nové exponáty v interiéru muzea.

Během akce bude předváděno v chodu technické vybavení objektu (dieselagregát ve strojovně, originální pevnostní čerpadlo Buldog, kompletně zprovozněná vzduchotechnika objektu včetně hlavního ventilátoru ve filtrovně a další), budou vystaveny originální zbraně z výzbroje pevnosti a svou premiéru si odbyde ubikace poddůstojníků vybavená nábytkem vyrobeným dle archivních podkladů.

Pozvánka na Oživený bunkr 2010

Hraničář...

Téměř na den přesně po 72 letech se do jedné z pohraničních pevností a jejího okolí vrátí příslušníci ozbrojených sborů, kteří v roce 1938 stáli na hranicích připraveni bránit svoji vlast.

Klub vojenské historie Kralka provozující muzeum čs. opevnění K-S 5 „U potoka“ u Malé Moravy pořádá ve dnech 25. – 26. září 2010 vzpomínkovou akci, při které si v okolí expozičního objektu rozloží své tábory vojáci, četníci a finanční stráž. V dobových uniformách, výstroji a s původními zbraněmi návštěvníkům předvedou jak žili naši dědové v opevnění i na hranicích v době napětí na podzim roku 1938.

1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Horák na K-S 5

Předání poděkování Klubu vojenské historie KralkaNáměstek hejtmana na K5V rámci vzpomínky na rok 1938 a akce "Oživený bunkr" přijel na návštěvu muzea 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Horák. Během hodiny strávené v muzeu si prohlédl expozice, shlédl doprovodný program a svou návštěvu zakončil předáním poděkování Olomouckého kraje za dosvadní činnost klubu.

Toto poděkování je prvním oceněním dobrovolné činnosti členů klubu a jejich příznivců, kteří od roku 1994 budují muzeum K-S 5 "U potoka", proto si jej velmi vážíme.

Oživená pevnost

Oživená pevnost 2007Oživená pevnost 2007Vážení kolegové, milí přátelé,
v letošním roce 70. výročí událostí roku 1938 pořádá Klub vojenské historie Kralka v pěchotním srubu K-S 5 „U potoka“ vzpomínkovou akci s názvem „Oživený bunkr“.
Poslední zářijový víkend ( 27. – 28. 9. 2008 ), tedy téměř na den přesně po 70ti letech, vzpomeneme hraničáře, kteří stáli na hranicích připraveni bránit naši republiku a kteří přinesli na její oltář také oběti. 
Dovolte mi, abych Vás na tuto akci pozval.

Dětský den na K5

V sobotu 31. května 2008 v okolí muzea K-S 5 U potoka proběhl dětský den uspořádaný zejména členy KVH Kralka.

Pro děti byly přípraveny  různé zábavné hry a každé dítko vyhrálo nejrůznější drobné ceny.

Oživený bunkr 2007

Spousta účinkujících, veselá nálada, poučná přednáška večer o strašlivém mordu.