Vzpomínkové akce v roce 2017

vojaci.png

I letos si mohou naši návštěvníci udělat ve svých kalendářích dva výrazné křížky. Každý z nich bude představovat jednu z akcí, kterou pro Vás chystáme nad rámec klasických prohlídek. Hned první prázdninový víkend zahájíme letní sezónu akcí, která bude navázána na FortFest konající se v nedalekých Králikách. Naopak na podzim, těsně před ukončením letošního turistického roku pro Vás chystáme tradiční Oživený bunkr. Letos bude jeho termín mírně posunut a 23. 9. tak budeme moci připomenout na den přesně 79 let od zářijové mobilizace.

FortFest 2. července

Loni se na tvrzi Horka konal nultý testovací ročník a dle vyjádření pořadatelů to vypadá, že se z prezentace našich i zahraničních muzeu v podzemních prostorách postupně stává tradice. Ani letos nebudeme chybět s našim stánkem přímo na místě konání této akce. Jelikož však očekáváme zvýšený pohyb zájemců o vojenskou historii v celé oblasti, připravili jsme na našem objektu několik atrakcí, které by pro Vás měly být pozvánkou k návštěvě našeho muzea. Pro pěší můžeme doporučit procházku po linii, která Vám zabere něco přes hodinu a cestou minete několik objektů převážně těžkého opevnění z nichž některé jsou svou konstrukcí velmi zajímavé. Pro ostatní nemotorizované zájemce zajistíme stejně jako loni kyvadlovou dopravu z místa konání do Dolní Moravy, odkud je to k nám již kousek.

Na našem muzeu pak budou k vidění exponáty, které běžně zůstávají v našich depozitářích. Prohlídky budou zajišťovány dobově oděnými průvodci a kolem objektu se bude nalézat vojenské ležení. Stejně jako na jiných našich akcích bude možné zaposlouchat se do vysílání rozhlasu první republiky či opéct si špekáčky.
Novinkou bude "bunkrácká" olympiáda, která bude určena nejen ratolestem, ale také tatínkům (či maminkám), kteří si budou chtít poměřit síly v netradičních disciplínách svázaných s armádou či opevněním. Můžeme napovědět, že jednou z disciplín bude "střelba" z lehkého kulometu přímo z vybaveného pancéřového zvonu, který bude pro tyto účely mimořádně zpřístupněn. Nejlepší účastníci z řad dětí i dospělých budou odměněni tematickými dárky.

Oživený bunkr 23. září

Tato akce si drží dlouholetou tradici a i díky tomu byla před několika lety oceněna značkou JESENÍKY originální produkt, resp. certifikovaný zážitek. Okolí bunkru i jeho útroby opět ožijí a vy si společně s mnoha příznivci z klubů vojenské historie budete moci připomenout nejen to, jak to na objektu v těžkých chvílích září 1938 vypadalo, ale také kdo vše se měl podílet na obraně naší mladé republiky.

Pozornost tak bude upřena nejen k armádě, ale i dalším ozbrojeným složkám, které měly tvořit první linii, o které se zas tolik nemluví. Objekt ožije nejen přítomností posádky, ale rozpohybují se i exponáty, které v rámci klasických prohlídek vnímáte spíše jako statické vybavení pevnosti. Na vlastní uši se tak přesvědčíte, jak se asi spalo vojákům, kterým měl za hlavou drnčet dieselagregát na výrobu elektrické energie, nebo kolik sil stojí vyvětrat všechny místnosti, v kterých se mělo nacházet až 37 mužů odkázaných na Vaše paže.

Venkovní expozice budou doplněny hranými scénkami ze života vojáků, kteří předvedou něco ze svého výcviku i běžného života osádky opevnění. Komentované prohlídky navíc budou zahrnovat i všechny exteriéry.

Posádka