Proběhl Oživený bunkr – připomínka 75 let od vyhlášení všeobecné mobilizace a popisu Mnichovské dohody

Naše jednotka

Ozvalo se zaklepání a do místnosti vstoupila hlídka hraničářského pluku 6. Poručík v krátkosti vysvětlil účel návštěvy a začal spolu s vojínem rozdávat přítomným mužům nařízení o vyhlášení všeobecné mobilizace. Celá akce netrvala ani tři minuty a hlídka odešla plnit svůj úkol do dalšího hostince v blízkém okolí. Na některých místech byla jejich mise narušena pokusem místních děvčat o fotografování, které však s poukazem na utajení příprav oba odmítli. Ani ne za hodinu byl úkol splněn a hlídka se mohla hřát u roztopených kamen s horkým čajem v ruce. V této slotě by psa ven nevyhnal a míst, která museli tito dva obejít, bylo opravdu hodně.

Prvním mobilizačním dnem byla určena sobota 28. září. Celá osádka jej zahájila vztyčením vlajky a sborovým zpěvem hymny. Pak již šlo vše naráz: každý obsadil své předem určené místo, byly osazeny zbraně, optika, založeny nábojové pásy a obsazeny všechny místnosti objektu. Těsně po desáté hodině na objekt zavítala inspekce velení pluku spolu se zahraničními pozorovateli i stážisty od jiných jednotek. Snažili jsme se předvést to nejlepší, co do nás naši velitelé v minulých měsících plných výcviku dostali, aby naši hosté odcházeli spokojeni a ujištěni, že na hranicích stojí opravdu věrná stráž vlasti. Zda se nám to povedlo, nevíme, ale jisté je, že za naše výkony nás nečekalo ani vězení po službě, ani další cvičný poplach, tak snad jsme obstáli. Každopádně budeme v naší činnosti pokračovat i nadále, abychom si zasloužili nosit na našich límcích číslo 6 v trojúhelníku a hraničářského psa na výložkách…

Oživený bunkr proběhl za hezkého podzimního počasí za účasti členů klubu, kamarádů z KVH Opava i kamarádů dosud neorganizovaných. Děkujeme za pomoc a těšíme se na příští akci: následující rok nás čeká 100 let od narození našeho velitele – poručíka Františka Čecha!