Nejlépe zrekonstruovaný objekt opevnění na Králicku
NávštěvníciBěhem cca 40 minutové prohlídky objektu uvidíte dobovou výzbroj a výstroj jako např. protitankový kanón L1, jediné funkční čerpadlo Kunz Buldog a kompletně funkční vodoinstalaci, rekonstruované pancéřové zvony.
Naše muzeum připomíná nejen technickou vyspělost průmyslu Československé republiky, ale také úsilí a odhodlání jejích obyvatel bránit se proti agresorům!
To vše vzniká již od roku 1993 nadšením dobrovolníků z řad KHV Kralka a jejich kamarádů.

Stránky spuštěny

Po dvouměsíční usilovné práci byly spuštěny nové webové stránky muzea.
Tentokrát se Klub rozhodl pro pořízení vlastní domény www.ks5.cz a tedy i garantované dostupnosti a kvality hostingu.

Oživená pevnost

Oživená pevnost 2007Oživená pevnost 2007Vážení kolegové, milí přátelé,
v letošním roce 70. výročí událostí roku 1938 pořádá Klub vojenské historie Kralka v pěchotním srubu K-S 5 „U potoka“ vzpomínkovou akci s názvem „Oživený bunkr“.
Poslední zářijový víkend ( 27. – 28. 9. 2008 ), tedy téměř na den přesně po 70ti letech, vzpomeneme hraničáře, kteří stáli na hranicích připraveni bránit naši republiku a kteří přinesli na její oltář také oběti. 
Dovolte mi, abych Vás na tuto akci pozval.

Nová ventilace osazena

Osazování ventilaceOsazování ventilaceSpolečnými silami Jirky a Radkyse byla v sobotu 19. 7. osazena podstatná část ventilace spodního patra.

Díky dotaci Olomouckého kraje mohla být v letošním roce rekonstruována další podstatná část technického vybavení objektu - ventilační rozvody v dolním patře. Jde o práce navazující na loňskou obnovu ventilačního potrubí v horním patře, kterou Olomoucký kraj také podpořil.

Dětský den na K5

V sobotu 31. května 2008 v okolí muzea K-S 5 U potoka proběhl dětský den uspořádaný zejména členy KVH Kralka.

Pro děti byly přípraveny  různé zábavné hry a každé dítko vyhrálo nejrůznější drobné ceny.

Oživený bunkr 2007

Spousta účinkujících, veselá nálada, poučná přednáška večer o strašlivém mordu.