Nejlépe zrekonstruovaný objekt opevnění na Králicku
NávštěvníciBěhem cca 40 minutové prohlídky objektu uvidíte dobovou výzbroj a výstroj jako např. protitankový kanón L1, jediné funkční čerpadlo Kunz Buldog a kompletně funkční vodoinstalaci, rekonstruované pancéřové zvony.
Naše muzeum připomíná nejen technickou vyspělost průmyslu Československé republiky, ale také úsilí a odhodlání jejích obyvatel bránit se proti agresorům!
To vše vzniká již od roku 1993 nadšením dobrovolníků z řad KHV Kralka a jejich kamarádů.

Nová ventilace osazena

Osazování ventilaceOsazování ventilaceSpolečnými silami Jirky a Radkyse byla v sobotu 19. 7. osazena podstatná část ventilace spodního patra.

Díky dotaci Olomouckého kraje mohla být v letošním roce rekonstruována další podstatná část technického vybavení objektu - ventilační rozvody v dolním patře. Jde o práce navazující na loňskou obnovu ventilačního potrubí v horním patře, kterou Olomoucký kraj také podpořil.

Dětský den na K5

V sobotu 31. května 2008 v okolí muzea K-S 5 U potoka proběhl dětský den uspořádaný zejména členy KVH Kralka.

Pro děti byly přípraveny  různé zábavné hry a každé dítko vyhrálo nejrůznější drobné ceny.

Oživený bunkr 2007

Spousta účinkujících, veselá nálada, poučná přednáška večer o strašlivém mordu.