Nejlépe zrekonstruovaný objekt opevnění na Králicku
NávštěvníciBěhem cca 40 minutové prohlídky objektu uvidíte dobovou výzbroj a výstroj jako např. protitankový kanón L1, jediné funkční čerpadlo Kunz Buldog a kompletně funkční vodoinstalaci, rekonstruované pancéřové zvony.
Naše muzeum připomíná nejen technickou vyspělost průmyslu Československé republiky, ale také úsilí a odhodlání jejích obyvatel bránit se proti agresorům!
To vše vzniká již od roku 1993 nadšením dobrovolníků z řad KHV Kralka a jejich kamarádů.

FortFest 2016

FORT_FEST.png

V sobotu 2.7. proběhne na nedaleké dělostřelecké tvrzi Horka v Králíkách akce s názvem Fort Fest. V podzemních sálech se budou prezentovat rozličná muzea opevnění z domova i zahraničí a náš klub na této akci nebude chybět. Nezapomeňte navštívit stánek muzea, kde se dozvíte, co připravujeme na následující sezónu či další roky, nebo jak jsme postupovali v rekonstrukci v letech minulých.

26. září proběhne Oživený bunkr 2015

Oživený bunkr 2015

Víte jaký hluk byl při střelbě v kasematě?
Jak těžký je lehký kulomet?
Jak koušou kopřiváky nebo kolik sil stojí vyvětrat v bunkru?
Projděte si celý objekt s "dobovým" průvodcem a prožijte tak trochu jinou prohlídku.
Zaměstnáte při ní všechny smysly :)
 
 
 

Poslední den prázdnin - pondělí 31.8.2015 - zavřeno

Vážení návštěvníci,
poslední prázdninový den, tedy pondělí 31. 8. 2015 již neplatí prázdninová otevírací doba.
Děkujeme za pochopení,
KVH Kralka

Zloděj okradl muzeum

Střepina zvonu

Neznámý zloděj ukradl vzácný exponát muzea opevnění K-S 5 „U potoka“. Jednalo se o unikátní pozůstatek pancéřové věže, tzv. zvonu, vyrobený ze zvláštního druhu ocele, který zůstal u pevnosti od 50. let, kdy národní podnik Kovošrot zvony roztrhal na kusy a odvezl je do hutí. Pachatel musel tento cenný doklad umu našich předků vytáhnout traktorem z těžkého terénu na pole, kde jej naložil a odvezl pravděpodobně do kovošrotu. Při vytahování střepiny došlo k poškození lesního porostu i pozemku.

Rozšířená otevírací doba

Jak je poslední roky zvykem, celé prázdniny máme otevřeno i přes týden. Konkrétně v týdnech 11.-15.8. a 18.-22.8. máme otevřeno 9-17 hod.

Kromě toho jsou naplánovány některé rekonstrukční práce, takže pokud má někdo chuť pomoci či alespoň shlédnout, jak se opravuje bunkr, má možnost...

20 let Klubu vojenské historie Kralka a muzea K-S 5

Naše prezentace na veletrhu TechAgro

V životě lidském i klubovém občas nastávají významné dny, kdy se slaví různá výročí. Jedno takové nás čeká letos: před 20 lety se otevřely pomyslné brány muzea a naše „Kačenka“ přivítala první oficiální návštěvníky. Tomu předcházelo založení občanského sdružení, aby naše činnost na objektu byla v pořádku i po stránce právní. Co se za ta dvě desetiletí změnilo na objektu, je možno vidět při návštěvě srubu, co ale vidět není je to, že jsme všichni bez výjimky zestárli. Výchozí situace, kdy jediný člen dovršil plnoletosti a všichni ostatní po této věkové hranici pouze (zespodu) pošilhávali, se dávno změnila: dostudovali jsme, nastoupili do zaměstnání, pořídili si rodiny a stařecké nemoci. Nicméně pořád nám zůstal mladický duch a trochu podivný koníček: naše „Kačenka“.

Pozdní ohlédnutí za úspěšným rokem 2013

Spínač je dokonalou replikou co do tvaru i barvy

Není obvyklé, aby se začátek nové sezóny nesl v duchu bilancování té staré. Každé slušné muzeum má toto hodnocení již dávno za sebou, dávno svým příznivcům zaslalo informace o tom, co bylo, a i o tom, co bude. Nicméně jak jste si již mohli všimnout, my na K-S 5 jsme v každém směru výjimky, proto nám dovolte před tím, než uvedeme novinky z letošního roku, se ještě pár řádky vrátit k roku minulému.

Přání do nového roku

PF 2014

Přání od osádky "U potoka"

Proběhl Oživený bunkr – připomínka 75 let od vyhlášení všeobecné mobilizace a popisu Mnichovské dohody

Naše jednotka

Ozvalo se zaklepání a do místnosti vstoupila hlídka hraničářského pluku 6. Poručík v krátkosti vysvětlil účel návštěvy a začal spolu s vojínem rozdávat přítomným mužům nařízení o vyhlášení všeobecné mobilizace. Celá akce netrvala ani tři minuty a hlídka odešla plnit svůj úkol do dalšího hostince v blízkém okolí. Na některých místech byla jejich mise narušena pokusem místních děvčat o fotografování, které však s poukazem na utajení příprav oba odmítli. Ani ne za hodinu byl úkol splněn a hlídka se mohla hřát u roztopených kamen s horkým čajem v ruce. V této slotě by psa ven nevyhnal a míst, která museli tito dva obejít, bylo opravdu hodně.

Mnichovská dohoda byla podepsána před 75 lety

V noci z 29. na 30. září 1938 byla v Mnichově zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie podepsána dohoda nařizující Československu odevzdat německé Říši území s více než 50% německého obyvatelstva a následně také vyřešit otázku dalších národnostních menšin v Československu. Naše vláda se rozhodla tento diktát přijmout, což znamenalo konec První republiky, zastavení výstavby opevnění a trauma na desítky následujících let. To vše jsou informace, které jsou zájemcům o historii naší republiky celkem známé a je možno se o nich dočíst v každé slušné publikaci o opevnění. Méně je však známo, co přesně dohoda obsahovala, jaké další důsledky z ní vyplývaly a kde v současnosti lze nalézt originály této dohody. Pro zajímavost zde odpovězme na poslední otázku.